Bytové domy Gaštan, Jaseň, Javor a Jedľa tiež v správe HomePro

Od 1. decembra 2015 spravuje bytové domy spoločnosť HomePro Správcovská s.r.o., ktorá sa zaoberá komplexnou správou bytových domov. Spoločnosť už spravuje aj bytové domy Breza a Borovica.

HomePro Správcovská je moderný správca bytových domov, ktorý sa špecializuje na novostavby a zabezpečuje komplexné činnosti spojené s bývaním – od upratovania, cez drobné opravy až po investície a rekonštrukcie.

V prípade otázok ohľadom správy bytových domov v projekte Rezidencie Machnáč sa môžete obrátiť na infolinku 0850 232 404 alebo na e-mailovú adresu sprava@homepro.sk.

www.homepro-sprava.sk