Klientské zmeny zabezpečuje náš partner Leardo s.r.o.


Všetky klientské zmeny a úpravy ako napríklad posuny priečok, príprava na klimatizáciu či prevedenie bytu do štandardu, prípadne aj iné žiadané zmeny v bytoch realizuje spoločnosť Leardo s.r.o.

Máte otázky? Kontaktujte nášho predajcu na čísle 0911 77 99 00. Tieto zmeny bude možné plánovať už teraz s realizáciou ihneď po kolaudácii.