Kolaudácia kompletnej infraštruktúry úspešne ukončená


Začiatkom augusta bola ukončená kolaudácia kompletnej novovybudovanej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, ktorá je vstupenkou pre začiatok kolaudačného konania bytových domov. Aktuálne sú skolaudované inžinierske siete ako voda, plyn, elektrina. Skolaudované sú aj chodníky, cesty a verejné osvetlenie. V rámci tejto kolaudačnej štafety métu preberajú bytové domy – Jaseň, Javor, Jedľa a Gaštan. Ich kolaudáciu pripravujeme.