Základy rezidencií Gaštan, Jaseň, Javor a Jedľa sú vykopané

Výstavba posledných rezidencií Gaštan, Jaseň, Javor a Jedľa odštartovala len v októbri tohto roka a výkopové práce základov získavajú na kontúre. Pracovné tempo, využitie technológií a v neposlednom rade odbornosť generálneho dodávateľa predurčili, že budúci majitelia budú mať možnosť prechádzať sa po pozemku posledných rezidencii už začiatkom roka 2015. Výstavbou posledných rezidencií Gaštan, Jaseň, Javor a Jedľa sa bytový komplex na Drotárskej ceste zaradí medzi projekty nadštandardného bývania.