Rezidencie na Machnáči už majú udelené súpisné čísla


Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydala dňa 30. 11. 2015 rozhodnutie o žiadosti zápisom do registra adries pre posledné 4 rezidencie projektu na Machnáči. Bytové domy Jaseň, Javor, Jedľa a Gaštan majú zapísané v registri adries tieto súpisné a orientačné čísla:

JASEŇ               Drotárska cesta, súpisné číslo 62, orientačné číslo I. 7756

JAVOR               Drotárska cesta, súpisné číslo 64, orientačné číslo I. 7757

JEDĽA               Drotárska cesta, súpisné číslo 66, orientačné číslo I. 7758

GAŠTAN            Drotárska cesta, súpisné číslo 68, orientačné číslo I. 7759 Tabuľky so súpisným a orientačným číslom budú umiestnené na budovy tak, aby boli z ulice viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.  2