Strom je jedným z najmocnejších symbolov ľudstva. Lesy sa stali symbolom tajomstva. Niektoré symbolické významy stromu sú skutočne všeobecne platné. „Ambasádor zeleného bývania“, ako mnohí nazývajú Rezidencie MACHNÁČ, ponúka výber nehnuteľnosti, ktorá vám bude srdcu blízka. Vedeli ste, že...?


Gaštan strom, ktorý doslova prekypuje energiou. Obdarí ňou každého, kto spočinie pod jeho veľkolepou korunou. Ľudia Gaštana majú hlboko zakorenený zmysel pre spravodlivosť a sú schopní odhodlane bojovať za to, čo považujú za správne. Sú však veľmi rozvážni, sebakritickí a nikdy sa nenechajú strhnúť k unáhleným rozhodnutiam. Typické vlastnosti sú húževnatosť a zásadovosť.

Jaseň Som život“. Spája všetky úrovne života. V dávnych dobách sa oheň z jaseňového dreva pokladal za posvätný. Sila jaseňa rozvíja vôľu a prebúdza v človeku mystickú silu. Povzbudzuje funkcie ľudských orgánov a obyčajným dotykom môže hojiť i rany. Ľudia narodení pod symbolom Jaseňa sú impulzívni, odvážni, nezávislí a majú radi dobrodružstvo. Vo svojom okolí sú obľúbení, pretože sú svojím spôsobom originálni a dokážu druhých rozveseliť.


Javor – najvýraznejšími rysmi ľudí narodených pod vládou Javora je vysoká inteligencia, neobyčajná pamäť, schopnosť hľadať a nachádzať originálne riešenia. Dobre sa cítia vo vedúcich funkciách. Sú veľmi spoločenskí. V styku s ostatnými ľuďmi sú otvorení, priamočiari a štedrí. Človek narodený pod vládou Javora dokáže zaistiť svojej rodine pevné zázemie. Javor je v keltskej mytológii stromom priaznivým hlavne pre deti. Hovorí sa, že deti posadené na javorovú vetvu sa v zdraví dožijú vysokého veku.

Jedľa - rozvíja vôľu človeka k životu, zásobuje nás životnou energiou a prináša chuť do každodenného bytia. Ľudia narodení pod symbolom Jedle sú cieľavedomí, hrdí a vznešení. Vyznačujú sa eleganciou, dôstojnosťou a originalitou. Sú ambiciózni v dosahovaní cieľov, spoľahliví a pracovití. Jedľa podporuje sebaovládanie a uľahčuje vyjadrovanie citov.