Vedeli ste, že strom je jedným z najmocnejších symbolov ľudstva a je nabitý množstvom energie?

GAŠTAN

Gaštan strom, ktorý doslova prekypuje energiou. Obdarí ňou každého, kto spočinie pod jeho veľkolepou korunou. Ľudia Gaštana majú hlboko zakorenený zmysel pre spravodlivosť a sú schopní odhodlane bojovať za to, čo považujú za správne. Sú však veľmi rozvážni, sebakritickí a nikdy sa nenechajú strhnúť k unáhleným rozhodnutiam. Typické vlastnosti sú húževnatosť a zásadovosť.

JASEŇ

„Jaseň Som život“. Spája všetky úrovne života. V dávnych dobách sa oheň z jaseňového dreva pokladal za posvätný. Sila jaseňa rozvíja vôľu a prebúdza v človeku mystickú silu. Povzbudzuje funkcie ľudských orgánov a obyčajným dotykom môže hojiť i rany. Ľudia narodení pod symbolom Jaseňa sú impulzívni, odvážni, nezávislí a majú radi dobrodružstvo. Vo svojom okolí sú obľúbení, pretože sú svojím spôsobom originálni a dokážu druhých rozveseliť.

JAVOR

Javor – najvýraznejšími rysmi ľudí narodených pod vládou Javora je vysoká inteligencia, neobyčajná pamäť, schopnosť hľadať a nachádzať originálne riešenia. Dobre sa cítia vo vedúcich funkciách. Sú veľmi spoločenskí. V styku s ostatnými ľuďmi sú otvorení, priamočiari a štedrí. Človek narodený pod vládou Javora dokáže zaistiť svojej rodine pevné zázemie. Javor je v keltskej mytológii stromom priaznivým hlavne pre deti. Hovorí sa, že deti posadené na javorovú vetvu sa v zdraví dožijú vysokého veku.

JEDĽA

Jedľa - rozvíja vôľu človeka k životu, zásobuje nás životnou energiou a prináša chuť do každodenného bytia. Ľudia narodení pod symbolom Jedle sú cieľavedomí, hrdí a vznešení. Vyznačujú sa eleganciou, dôstojnosťou a originalitou. Sú ambiciózni v dosahovaní cieľov, spoľahliví a pracovití. Jedľa podporuje sebaovládanie a uľahčuje vyjadrovanie citov.

PRIVÁTNY PARK

Bývanie na Machnáči kladie dôraz na jedinečnosť bývania v prestížnej lokalite centra s prepojením komplexu na prírodu chráneného parku Horský park a okolitých areálov Borovicový lesík, Zeleň pri vodárni a Bôrik. Výstavba bytových domov je vecou exekutívy, avšak čaro celému projektu dodáme rozsiahlou zelenou architektúrou. Na pozemku rezidencií plánujeme výsadbu viac ako 146 listnatých a ihličnatých stromov, napríklad gaštan jedlý, javor poľný, jaseň štíhly, smrek pichľavý a krásne borovice lesné i 1 127 ďalších drevín a trvaliek. Vedeli ste, že strom je jedným z najmocnejších symbolov ľudstva a je nabitý množstvom energie? Niektoré symbolické významy stromu sú skutočne všeobecne platné. Večne zelené stromy symbolizujú dlhovekosť a nesmrteľnosť. Kým opadavé obrodu a znovuzrodenie.